Ny styrelse Svenska Hobbyklubben 2022-05-28

En ny styrelse valdes under årsmötet på First Camp Ekudden, Mariestad.

 

Ordförande Joakim Lassen

Vice ordförande Mikael Kindberg

Kassör Per Björnskiöld

Sekreterare Matthias Ahlqvist

Suppleant Alexander Skoglund

För att komma i kontakt med någon i styrelsen kan du göra det här: Kontakta oss