Nu är det klart att betala sitt medlemskap med Swish Handel på vår webbplats. Detta för att minska den
administrativa delen för vår kassör, då han och många andra i klubben jobbar ideellt med detta.

Vi rekommenderar att du använder dator eller platta i första hand när du använder betalningssätt: "Swish Direkt", då webbplatsen kan tappa kontakten
med mobilen om man inte återvänder till webbsidan efter man bekräftat betalningen i swish-appen.