Besökare till webbplatsen

I likhet med de flesta hemsidor samlar Svenska Hobbyklubben (hädanefter SHK) in opersonliga data av den typ som används av och görs tillgängliga av många webbläsare och servrar. Informationen kan t ex vara vilken webbläsare som används, språkinställning, hänvisande hemsida och tid och datum för varje besök på sidan. Syftet med SHK:s insamling av ovanstående data är att bättre förstå hur besökarna till SHK på nätet använder hemsidan. Från tid till annan kan SHK släppa dessa data, i form av en rapport som visar trender i hur hemsidan används.

SHK sparar också på information som eventuellt kan identifiera en besökare, som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och användare som skriver inlägg eller kommenterar på hemsidan. SHK visar bara IP-adresserna för inloggade användare under samma förutsättningar som SHK använder och visar identitetsdata, enligt nedan, med undantaget att IP-adresser från bloggar visas för bloggens administratör.

Insamling av identitetsdata
Vissa besökare till SHK:s hemsida agerar på ett sätt som gör att vi måste samla in data för att kunna identifiera besökaren. Mängden och typen av data beror på hur användaren interagerar med hemsidan. Till exempel frågar vi besökare som registrerar sig efter användarnamn och e-postadress. De som gör olika transaktioner mot SHK:s hemsida (t ex skänker pengar, betalar medlemsavgift) efterfrågas att lämna ytterligare personlig information. I varje fall sparar SHK bara den information som är absolut nödvändig för att göra interaktionen med hemsidan till den bästa möjliga. SHK avslöjar inte någon personlig information, utöver den som anges nedan. Och besökare kan alltid välja att inte ge bort personlig information, med risken att det inte är möjligt att delta i vissa aktiviteter kopplade till hemsidan.

Aggregerad statistik
SHK kan samla in statistik över hur användarna använder hemsidan. Det kan t ex vara hur olika bloggar kopplar sig till SHK:s hemsida eller använda olika typer av spamfilter från externa leverantörer för att detektera spam. SHK kan visa denna information publikt eller ge den till andra. Men SHK visar inte någon personlig information, annat än det som beskrivs nedan.

Skyddande av vissa personliga data
SHK avslöjar möjliga personliga data bara till de ansvariga för hemsidan, i fall det (i) behövs för att bearbeta det hos Automattic, (ii) eller för att kunna erbjuda tjänster tillgängliga på SHKs hemsida och (iii) de som har godkänt att inte sprida informationen till andra. Några av dessa personer, företag eller organisationer kan finnas utanför Sveriges gränser; genom att använda SHK:s hemsida godkänner du att informationen kan delges dessa personer/organisationer. SHK kommer aldrig att sälja eller hyra ut personliga data till någon. Utöver administratörer, organisationer eller andra kommer SHK bara att delge personlig information om sina användare vid en stämning, domstolsorder eller annan motsvarande begäran, eller när SHK har anledning att tro att utlämnande av sådana data skyddar SHK:s egendom, tredje part eller allmänheten. Om du är en registrerad användare på SHKs hemsida och har angett din e-postadress, kan SHK skicka information till dig via e-post om nya funktioner, be om din feedback, eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer på hemsidan. Vi försöker dock hålla dessa e-postutskick till ett minimum. Skickar du en förfrågan via någon av våra supportfunktioner, förbehåller vi oss rätten att publicera din fråga, för att kunna hjälpa både dig och andra användare på bästa sätt. SHK vidtar alla rimliga möjligheter för att undvika obehörig tillgång, användning, förändring eller förstörelse av möjliga person-identifierande data. 

Cookies/kakor
En cookie/kaka är en sträng med information som en websida sparar på besökarens dator och som webbläsaren skickar till hemsidan varje gång besökaren återvänder till hemsidan. SHK använder cookies för att kunna identifiera och spåra besökare, deras användning av hemsidan och hur de föredrar att komma åt hemsidan. Besökare som inte vill att kakor ska sparas i sin dator ska ställa in sin webbläsare på att blockera kakor från SHKs hemsida, med konsekvensen att vissa funktioner på hemsidan inte kommer att fungera på rätt sätt. 

Överlåtelse av data
Om SHK skulle upphöra, kan användardata överföras till tredje part. Du görs härmed medveten om att detta kan inträffa och att den som eventuellt övertar SHKs verksamhet (inklusive hemsida) också hanterar den insamlade informationen enligt denna policy.

Annonsering
Annonser på hemsidan kan levereras av olika annonsföretag, som använder sig av cookies. Dessa kakor tillåter annonservern att känna igen din dator varje gång de skickar en online-annons, för att sammanställa information om dig eller andra som använder sin dator. Den här informationen tillåter annonsnätverk att, bland annat, leverera riktade annonser, som nätverken tror är särskilt intressanta för dig. Den här Sekretesspolicyn täcker användandet av cookies för SHK och inte användandet för några som helst annonsörer. 

Kommentarer
Inlägg, kommentarer och annat innehåll som skickas till vårt spamfilter sparas inte på våra servrar, om de inte är flaggade som ”false positives”. I det fallet sparar vi dem tillräckligt länge för att kunna använda dem för att förbättra servicen och undvika ytterligare ”false positives”.

Version
Första release 2014-10-01.